Hatter

Predstavljamo Vam deo projekata koje smo realizovali:

Reference

Sledeća

Prethodna

Automatizacija pogona za proizvodnju crepa       C-3,s a oblikovanjem, sušenjem i transportom.

Automatizacija pogona za primarnu preradu zemlje PP-2 sa ležnim bazenom.

Automatizacija pogona za primarnu preradu zemlje PP-1 sa ležnim bazenom.

Remont sistema automatskog transporta galvanotehničke linije.

Automatski sistem za separaciju ulja i vode.