Hatter

D.o.o. “Narcis Popovići”

Povratak

Automatska mešaona stočne hrane sa prijemom.

 

Sistem upravlja sa dve tehnološke celine, prijemom i proizvodnjom.

 

Proizvodnja se vrši prema zadatoj recepturi i količini.

 

Krajnji proizvod se transportuje ili u ćelije ili se pakuje u vreće na automatskoj pakerici.

             Sistemom upravlja PLC kontroler koji je povezan sa vagarskim uređajem i PC računarom sa SCADA aplikacijom.

 

             Rukovaoc putem računara zadaje sve parametre za rad, bira recepture i prati proces proizvodnje.